Gobox Motosiklet Kiralama - Paket Servis Hizmetleri

GOBOX.COM.TR GİZLİLİK POLİTİKASI

www.gobox.com.tr /tr-tr/ web sitesini Gobox.com.tr GOBOX DELIVERY SERVICES(“Gobox.com.tr ” veya “Şirket”) işletmektedir. Bu gizlilik politikası, Gobox.com.tr olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile web sitemizde topladığımız kişisel bilgilerinizi saklama ve kullanma şeklimizi açıklamaktadır.

Hangi kişisel verileri işliyoruz?

Web sitemizi kullandığınızda, aşağıdaki kişisel bilgilerinizi toplarız:

Kişisel bilgi

• Web sitemize kaydolduğunuzda veya üye olduğunuzda veya e-posta hizmetlerimize kaydolduğunuzda: adınız, soyadınız, firmanız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

• WhatsApp iletişim numarası üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde: tarafımıza ulaştığınız cep telefonu numaranız ve iletişim sırasında tarafınızca sunulacak diğer kişisel verileriniz.

Günlük verileri

• Çerezlerin kullanımı ve yerleştirilmesi yoluyla bu web sitesine yaptığınız ziyaret nedeniyle: İnternet protokol adresi (IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, web sitesinde hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, ziyaretin süresi ve bilgisayarınızın sayfa görüntülemeleri Bu amaçla çerez kullanıyoruz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Çerez Politikamızda okuyabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

• Web sitemizde bir web formu gönderdikten sonra sizinle iletişim kurmak için;

• Açık rıza vermeniz halinde yeni ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek ve pazarlama amacıyla iletişime geçmek için;

• Websitemizde sunulan WhatsApp iletişim seçeneği ile bize ulaşmanız halinde tarafınızla iletişime geçmek;

• Çerez Politikamızda açıklandığı şekilde web sitemizin kullanımı hakkında fikir edinmek için;

• Web sitemizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve değerlendirmek;

• Kanun ve yönetmeliklere uymak.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Websitemiz aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

• Açık rızanızın bulunduğu durumlarda

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

• Onayınızın bulunması

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Web sitemizin kullanımını kontrol ve analiz etmek, haber bültenimizi almak isteyen veya Gobox.com.tr ‘daki bir etkinliği ziyaret etmek isteyen ziyaretçileri kaydetmek için dış hizmet sağlayıcılar kullanıyoruz ve bu durumda hizmet sağlayıcılar ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Bu hizmet sağlayıcılar, yalnızca verilerin ilk olarak toplandığı veya yasal olarak işlendiği amaç (lar) a uygun olarak, bizim için veya bizim adımıza hareket edeceklerdir. Bu hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinizi yalnızca, kararlaştırılan amaç için Gizlilik Politikamızı ve / veya Çerez Politikamızı kabul etmenizden sonra kullanabilir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi kendi amaçları için kullanamazlar, üçüncü şahıslara satamazlar veya ifşa edemezler (kanunen gerekli olmadığı sürece, bizim tarafımızdan izin verildiği veya bu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi).

Platformumuzun ve web uygulamalarımızın kullanımını analiz etmek için servis sağlayıcıları da kullanabiliriz. Bu bağlamda, hiçbir kişisel veriyi açıkça işlemiyoruz. Platformumuzu geliştirmek için yalnızca anonimleştirilmiş analitik bilgiler topluyoruz.

Ayrıca kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlara uygun olarak Gobox.com.tr ’un grup şirketlerine aktarılabilir.

Websitemizde yer alan Üyelik Formu, İletişim Formu veya WhatsApp numarası üzerinden tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, Gobox.com.tr ’un Hollanda’da yer alan sunucularına/veri merkezlerine aktarılmaktadır.

Ek olarak, kişisel bilgilerinizi, mevzuat veya bir mahkeme veya düzenleyici kurum kararıyla gerekli olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlara veya mahkemeler ile paylaşabiliriz.
Web sitemizi ziyaretinizin sizin için olabildiğince sorunsuz, güvenilir ve yararlı olmasını sağlamak ve web sitemizden mümkün olan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlamak için çerezler ve benzer teknolojileri de kullanıyoruz. Kullandığımız çerez türleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak,

• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak islenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Bizden e-posta ile bir haber bülteni alırsanız, her e-postanın altında aboneliğinizi iptal etme fırsatı sağlanacaktır.

KVKK m.11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ( info@gobox.com.tr ) mail adresimizden tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde Gobox.com.tr tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik Önlemleri

Gobox.com.tr , platformunun güvenliğine ve bütünlüğüne büyük önem vermektedir. BT departmanımız güvenliği izlemek için 7/24 faaliyettedir ve risklere uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.

Sosyal Medya

Facebook, Twitter, LinkedIn ve benzeri sosyal medya web sitelerindeki Gobox.com.tr şirket sayfalarını ziyaret ettiğinizde veya Gobox.com.tr web sitemizde veya etki alanımızda olmayan diğer içerikleri kullandığınızda buradaki kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu değildir. Bu web sitelerinin gizlilik politikaları ve bildirimleri geçerlidir ve ziyaret ettiğiniz herhangi bir bağlantılı sitenin açıklanan beyanlarını ve içeriğini dikkate almanızı tavsiye ederiz.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

Gobox.com.tr , bu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını görmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

https://www.haberturizm.com/filo-motosiklet-kiralama-hizmetleri/26382/

https://www.youtube.com/user/GoboxFiloMotosiklet

Teklif İste
""
1 adım 1
Teklif Talep Formu
Yetkili Ad SoyadAd Soyad Giriniz
Firma AdıFirma adı giriniz
Telefon
Motorsiklet Adeti
1
0
100
Kira ( Yıl )
1
0
10
Mesajınız / İletmek İstedikleriniz
0 / 500
Rıza Yönetimi
Gizlilik Yönetimi
Rıza Yönetimi metinini okumak için tıklayınız.
Gizlilik Yönetimi metinini okumak için tıklayınız.
Geri
İleri